Menu

Planetárium

Planetárium sice přerušilo svůj provoz kvůli přípravě na rekonstrukci celého kulturního domu Repre. To však neznamená, že planetárium přeruší svou činnost úplně.

Na povídání o hvězdách mohou návštěvníci dorazit do kinosálu Městské knihovny Most. Promítání sice probíhají jen v podobě astronomických přednášek s promítáním na ploché kinoplátno, zůstala však zachovaná interaktivita pořadů, kdy je snaha o zapojení publika do průběhu samotné přednášky.

Více na https://planetariummost.cz/